ການຢັ້ງຢືນ

ໃບຢັ້ງຢືນຂອງພວກເຮົາ

ບໍລິສັດຜະລິດຕະພັນຫຸ້ມຫໍ່ Xuzhou Jin Guan Yuan ຈຳ ກັດ.